Nomi >> Francesco Paolo Michetti

Francesco Paolo Michetti

 Poesie inedite


A FRANGISCHEPAULE MICHETTE

 

Miché', j' me so' sembre addumandàte
picché, de bbótte, i smésse de pettá!.. 
sive n' artìste célebre, acciamàte, 
bben viste da i signúre e majistá.

A mme, Ciccì', ne' mme sta 'rracuntá 
ca ti piacé cchiú na futugrafàte 
di pilligrìne, che la nubbeltá 
d'na téle da nu ggénie 'mmurtalàte.

Da la "Ronde"(1), Ciccì, séme lundàne 
come la terre da lu sole. Tócche 
ngunfrond' a Léide (1) èmónne subburbàne.

Su la mandìra scúre, mandemàne, 
la Maja, tutta rose , se bbalócche 
nghi li pupe di fina purcellàne.

(1)- la "Roncla di notte". 
(2)- Leida, città Olandese patria di Rembrandt.

19 aprile 1988

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

a Pietro Cascella

LA NAVE

Nave de travirtìne!.. lì Finigge
ome scuperte l’ore a la Pescare.
Lu “Fiume Vate” le purtì ’llu mare
da lu Granzàsse, granne como Ddìje.

Su sta bbiànga carene, a la battìgge,
sta ‘mmucchiàte, cla vela scopamare,
li tisùre de st’ ànema curzare
ch’ alla ciùrme custò sànghe e ffatìje.

Nu càreche de stòrie e dde culture
stu ggiujélle di fina puvisìje
sculpìte, a Pié, nghe hùste maggestràle.

Prond’ a sfedà tembest’ e ffurtunàle,
che la Majella Màtre a ppoppavije,
guard’ allu mare dell’età future.

Pescara, 3 novembre 1987

----------------------------------------------------------------------------------

A Vicentino Michetti

GRAZIE LA MARENARE

Gne na sibbìlle de lu Testamende
sculpite da n’andica prufizzijje,
de sta fehure rùvede e pussende
penne le mane rotte alla fatijje,

E la fronde, abbruçiàte dallu vende
spàzie rugose, avare de cunzijje,
mendre lu labbre ambìgue amaramente
pieghe desotte all’arche de li cijje.

Gne chelònne nustrane de granite
che rregge n’archetràve majistose,
le cosse sta ‘mbustàte sulli pite...


© Copyright 2004-2024 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple